FAQAz aQrate Kft. építészeti akusztikai és elektroakusztikai szakágakban nyújt szolgáltatásokat az alkalmazott mérnöki szolgáltatásoktól a kutatási és fejlesztési (R&D) feladatokig.

A szakágakon belül a dokumentáció kidolgozottsága és a kapcsolattartás módja, így a felelősségvállalás szintje különbözteti meg az egyes szolgáltatás-típusokat:

Az aQrate Kft. ezen felül vállalja akusztikai és elektroakusztikai tervek, valamint audiovizuális eszközök műszaki leírásának fordítását, a fordítások szakmai lektorálását, szerkesztését.

Mivel az akusztikai jellegű tervezés gyakorlatilag minden más szakágat is érint, az akusztikai feladatok különösen fontos része az ügyfelekkel és társtervezőkkel történő folyamatos egyeztetés.


Építészeti akusztika és alkalmazása

Az épített környezet akusztikai minőségében érintett szakágak összessége. A tervezés, méretezés vagy vizsgálat tárgya az épített környezetben a funkcionálisan elkülönített hangterek (helyiségek, területek, stb.) kölcsönös zavartalansága és hangzásminősége.

1. Általános célú lakó-, irodai, üzemi vagy közintézmények épületei
2. Kiemelt akusztikai igénnyel rendelkező terek vagy épületek:
- előadóterek: koncertterem, színház, konferenciaterem, mozi;
- produkciós vagy üzemi területek: hangstúdió, filmstúdió és ezek vezérlő illetve kiszolgáló terei;
- egyedi igények szerinti megoldások: családi házak, házimozik.
3. Ipari létesítmények

fields_hu


Elektroakusztika és alkalmazása

Amikor a hangjelet elektromos jelként kell rögzíteni vagy elektromos jelből kell visszaadni, elektroakusztikus eszközökre és rendszerekre van szükség.

1. Produkciós hangrendszerek:
- hangstúdiók, hangfelvételi rendszerek
- rádió stúdiók
- színházi hangrendszerek (hatáshang, felvétel, interkom)
- hangsugárzó rendszerek (szabadtéri vagy zárt téri)
2. Intézményi hangrendszerek (pl. háttérhang, evakuációs hang, térhangosítás)
3. Otthoni hangrendszerek (pl. házimozi, kerthangosítás)
4. Jelfeldolgozás


Tervezés, szakértés, konzultáció

Az érintett helyiségre és környezetére a vonatkozó rendeletek, szigorúbb elvárások esetén nemzetközi ajánlások adnak zaj- és rezgésvédelmi követelményeket. A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az épületek határoló szerkezetei (födém, aljzat, homlokzat, válaszfal, nyílászáró, faláttörések) és a kapcsolódó szerkezetek (gépészet, elektromos, stb.) együttesen kell teljesítsék. Ennek megfelelően a zaj- és rezgésvédelmi tervezés az összes érintett szakág felügyeletét, egyeztetését is jelenti, ahol az épület és környezete vagy az épületen belüli tevékenységek kölcsönös zavartalansága, az egészségügyi és környezetvédelmi szempontok meghatározók.

A teremakusztikai-belsőépítészeti kialakításnál vonatkozó rendeleti szabályozás híján a funkcióknak megfelelő nemzetközi ajánlások vagy szabványok a mérvadók, de a komfortérzeten és a funkciókhoz alkalmas teremhangzáson túl az alkalmazott hangelnyelő szerkezetek a zajvédelmi követelmények teljesíthetőségét is befolyásolják. Ennek megfelelően a teremakusztikai tervezés a belsőépítészet mellett az összes érintett szakág felügyeletét, egyeztetését is jelenti.

Az elektroakusztikai rendszereknél csak bizonyos funkciók esetén léteznek szabványos hivatkozások, ezért elsősorban a megrendelő funkcionális és minőségi igényei határozzák meg a rendszerekkel szemben támasztott követelményeket. Az elektroakusztikai rendszerek többek között a megjelenő szerelvényekben, elektromos tápellátásában, zavarvédelmi igényekben, valamint a teremakusztikai környezeti feltételekben érintik az egyéb tervezői szakágakat.

A terv a tervszinttől függően a követelmények rögzítésén felül a méretezés módját és részleteit, valamint a követelményeket teljesítő szerkezetek műszaki leírását tartalmazza: zaj- és rezgésszint követelmények, léghanggátlási követelmények, lépéshanggátlás-követelmények, rétegrendek, csomópontok, szerkezetek alaprajzi jelölése.
Az ajánlati kiírás minden esetben csak a funkcionális követelményeket és megrendelői igény esetén konkrét referencia-eszköz megjelölésével pontosítják az elképzeléseket.


Projektek támogatása, tervfelülvizsgálat, mérés

Hatékony és eredményes megoldások csak akkor születnek, ha az egyeztetések és a tervezés korai szakaszától kezdve van mód az akusztikai jellegű kérdések tisztázására is. Ezáltal lehetővé válik az utólagos korrekciók elkerülése, a tervezési kockázat minimálisra csökkentése. Eredményeként költséghatékony és eredményes tervezési megoldások születhetnek.

A projekteket támogató szolgáltatások általában egyedi megállapodás alapján rögzített hatáskörrel és felelősségi körrel értendők, ez alól csak a szabvány vagy rendelet által szabályozott szolgáltatások (pl. akusztikai mérés) képeznek kivételt.

A projektet támogató szolgáltatások köre:
- ingatlanfejlesztés és -beruházás szakmai lebonyolítása;
- tervfelülvizsgálat;
- egyedi termékfejlesztés;
- ellenőző akusztikai mérések (teremakusztika, zajszint, lépéshanggátlás, léghanggátlás, elektroakusztika).


Fordítás

Fordítási és szakmai lektorálási, szerkesztési szolgáltatások:
- angol nyelvű akusztikai vagy elektroakusztikai szaktervek fordítása, készítése vagy ellenőrzése;
- audiovizuális eszközök leírásainak fordítása;
- fordításhoz kapcsolódó szöveg- és ábraszerkesztés.